تخلف در پالایشگاه تهران کار شرکت پیمانکار بوده/ خود پالایشگاه خبر تخلف را به نهادهای نظارتی اطلاع داد

مدیرکل روابط عمومی پالایشگاه نفت تهران با تأکید بر اینکه "هیچ کدام از مدیران این پالایشگاه دستگیر نشده‌اند"، گفت: تخلف رخ‌داده در پالایشگاه تهران در ماه‌های گذشته، کار یک شرکت پیمانکار بوده که خود پالایشگاه این موضوع را کشف و اطلاع‌رسانی کرده است.

مدیرکل روابط عمومی پالایشگاه نفت تهران با تأکید بر اینکه “هیچ کدام از مدیران این پالایشگاه دستگیر نشده‌اند”، گفت: تخلف رخ‌داده در پالایشگاه تهران در ماه‌های گذشته، کار یک شرکت پیمانکار بوده که خود پالایشگاه این موضوع را کشف و اطلاع‌رسانی کرده است.

به گزارش رویداد نفت، شاکر خفایی، مدیرکل روابط عمومی پالایشگاه نفت تهران اظهار داشت: هیچ کدام از مدیران این پالایشگاه دستگیر نشده‌اند.

وی افزود: موضوع مورد اشاره در اخباری که در این خصوص در رسانه‌ها منتشر شده، مربوط به تخلفی است که توسط یکی از شرکت‌های پیمانکار در پالایشگاه تهران رخ داده، موضوع مربوط به چند ماه پیش است که خود پالایشگاه این موضوع را کشف کرده و به نهادهای نظارتی و قضایی اطلاع داده و با پیمانکار متخلف نیز برخورد شده است.

https://roydadnaft.ir/28602کپی شد!