برگزاری ششمین جلسه کمیسیون فنی تدوین استاندارد انبارش و انتقال گوگرد در شرکت پتروشیمی رازی

ششمین جلسه کمیسیون فنی تدوین استاندارد انبارش و انتقال گوگرد یکم تا چهارم اردیبهشت۱۴۰۳ در شرکت پتروشیمی رازی برگزار شد. 

ششمین جلسه کمیسیون فنی تدوین استاندارد انبارش و انتقال گوگرد یکم تا چهارم اردیبهشت۱۴۰۳ در شرکت پتروشیمی رازی برگزار شد. 

به گزارش رویداد نفت، در جلسه افتتاحیه فرآیند تدوین استانداردهای انبارش و انتقال گوگرد، باحضورمعاونتهای فنی وتولید واداری مالی وروسای امور، موسی زاده معاونت اداری-مالی مدیرعامل ضمن خیر مقدم به متخصصین ارزشمند وزارت نفت، پس ازمعرفی مختصروتوضیح درخصوص هدف از تاسیس شرکت پتروشیمی رازی، نیز گزارشی از روند تولید و فراورش گاز طبیعی در واحدهای عملیاتی و پالایشی، میزان گوگرد تولیدی، نوع محصول ،انتقال وبارگیری گوگرد، همچنین رویکرد وگزارشی ازچشم اندازمجتمع، درخصوص پروژه های زیست محیطی وایمن سازی روند تولید وانتقال گوگردباهدف پیشرفت وتوسعه پایداربرای حاضرین ارایه نمودند.

محسن شیری،رییس گروه مهندسی فرآیند وفرآورده معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری وزارت نفت ،هم در سخنانی ضمن تشکروقدردانی صمیمانه ازمجموعه کادرمدیریت،معاونتهای تولید وفنی، پرسنل اداری-مالی و خدماتی،روابط عمومی و همچنین قدردانی از آقای موسوی جهت برنامه ریزی جلسات کارگروه ونیزاستقبال و پذیرایی از میهمانان و تشکیل نشست های فنی وپژوهشی درواحدهای SRU، همچنین هماهنگی جهت بازدیدمیدانی درسطح مجتمع، درخلال برگزاری جلسات کمیسیون،گفت: با توجه به چالش‌های موجود در نحوه انبارش و انتقال گوگرد در نتیجه بازدیدهای میدانی از واحدهای پایین‌دستی واحدهای بازیافت گوگرد و نبود استاندارد مدون برای انبارش و انتقال گوگرد تولیدی شرکت‌های تابع، تدوین این استاندارد در دستور کار امور فرآیند معاونت مهندسی پژوهش وفناوری وزارت نفت قرار گرفت و متخصصان برگزیده از شرکت‌های ستادی و تابع صنعت نفت مانند منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، پژوهشگاه صنعت نفت، معاونت فناوری معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری وزارت نفت پالایشگاه‌های نفت اصفهان، اراک، آبادان، پتروشیمی خارک، رازی، باختر، مدیریت شرکت پالایش و پخش فرآورده های نفتی، شرکت مهندسی و توسعه نفت، HSEوزارت نفت، شرکت ملی گاز،شرکت ملی مهندسی ساختمان نفت و تعدادی از شرکت‌های خصوصی با حضور در این گردهمایی چهار روزه در مجتمع پتروشیمی رازی دربندرماهشهر با برگزاری نشست‌های فنی فشرده و تخصصی اقدام به تدوین این استانداردها خواهند کرد.

دکتر شیری تصریح کرد: همه متخصصان این وزارتخانه چه در شرکت‌های تابعه و چه در ستاد برای یک هدف مشترک فعالیت می‌کنند و برای نخستین بار در جهان، کار تدوین استانداردهای حمل و انبارش محصول گوگرد آغاز شده است که پس از تدوین و ملی سازی، در کمیته‌های بین‌المللی مانند ایزو نیز مطرح و پیگیری خواهد شد.

وی نیز درپایان ضمن تاکید برتداوم جلسات هم اندیشی و تبادلات تجربیات واطلاعات فنی وتخصصی بین کارگروههای ایجاد شده، ابراز امیدواری نمودکه این روندانتقال دیتا موجب ارتقاوپیشرفت درمباحث ایمنی، محیط زیست ،توسعه پایداروایجاد زنجیره ارزش برای محصولات تولید شده در این مجتمع گردد.

شایان ذکراست، درطول ایام برگزاری این همایش چهار روزه،جلسات مشاوره فنی وپژوهشی بامدیریت عالی ومعاونتهای مختلف مدیرعامل، ادارات بهره برداری، پژوهش، خدمات فنی وادارات HSEوکشتیرانی تشکیل وهمچنین بازدیدمیدانی ازواحدهای ذیربط بصورت فشرده وکاری صورت گرفت.

https://roydadnaft.ir/31085کپی شد! https://roydadnaft.ir/31085/کپی شد!