تازه ترین

توسعه منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی رشد تولید را به همراه دارد

توسعه منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی رشد تولید را به همراه دارد

مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی با بیان اینکه بخش مهمی از مجوزهای مربوط به طرح توسعه این منطقه اخذ شده است گفت: اجرای طرح توسعه منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی رشد تولید داخلی کشور بخصوص در محصولات پتروشیمی را با شتاب بالایی همراه خواهد کرد.