موسوی مدیر کار و خدمات اشتغال منطقه ویژه پارس: ۲۴۰۲ نفر از کارجویان بومی استان بوشهر در سال ۱۴۰۲ مشغول به کار شدند / ۳۴ شرکت به علت تاخیر در پرداخت حقوق کارگران به مراجع قضایی معرفی شدند

مدیر کار و خدمات اشتغال منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس ضمن بیان گزارشی از عملکرد این مجموعه در سال ۱۴۰۲ اظهار داشت: با پیگیری مجدانه این مدیریت تعداد ۲۴۰۲ نفر از کارجویان بومی استان بوشهر در شرکت های منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس مشغول به کار گردیدند.

مدیر کار و خدمات اشتغال منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس ضمن بیان گزارشی از عملکرد این مجموعه در سال ۱۴۰۲ اظهار داشت: با پیگیری مجدانه این مدیریت تعداد ۲۴۰۲ نفر از کارجویان بومی استان بوشهر در شرکت های منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس مشغول به کار گردیدند.

سید محمدعلی موسوی مدیر کار و خدمات اشتغال منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس در گفتگو با خبرنگار رویداد نفت گفت: با مساعدت و همکاری همه دستگاه های اجرایی ذیربط در استان و تاکیدات ویژه مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، تعداد ۲۴۰۲ نفر از کارجویان بومی استان بوشهر در شرکت های مستقر در منطقه ویژه پارس مشغول به کار گردیدند.

وی با ذکر جزییاتی از تعداد کارجویان مشغول به کار شده به تفکیک شهرستان های استان بوشهر افزود: از این تعداد، ۲۶۴ نفر از مشغول بکار شدگان مربوط به شهرستان عسلویه، ۴۹۳ نفر مربوط به شهرستان کنگان، ۳۱۵ نفر مربوط به شهرستان دیر، ۲۵۹ نفر مربوط به شهرستان جم، ۳۸۶ نفر مربوط به شهرستان های دشتی و تنگستان، ۴۸۶ نفر مربوط به شهرستان دشتستان و ۱۹۹ نفر مربوط به شهرستان های بوشهر، گناوه و دیلم می باشند.

وی در ادامه با بیان اینکه در خصوص وضعیت کمپ های کارگری، آشپزخانه های صنعتی، سرویس های ایاب و ذهاب و سایت های کارگاهی در سال ۱۴۰۲ از ۲۶۰ شرکت بازرسی به عمل آمده است، گفت: در این خصوص ۱۹۵ اخطاریه خطاب به شرکت ها برای رفع نواقص صادر گردیده است که نهایتاً منجر به تعطیلی ۵ کمپ کارگری و معرفی ۱۵ شرکت به مراجع قضایی شد.

ایشان در خصوص وضعیت پرداخت مطالبات کارگری با اشاره به انجام ۶۱۵ مورد بازرسی از شرکت ها بیان نمودند: تعداد ۱۹۷ اخطاریه به شرکت هایی که دارای تاخیر در پرداخت حقوق و مطالبات کارگران بودند ارسال شد که در نتیجه ۳۴ شرکت متخلف به دستگاه قضایی معرفی گردیدند.

موسوی با مقایسه آمار حوادث ناشی از کار در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس در سال های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ افزود: در سال ۱۴۰۱ تعداد ۱۶۸ پرونده در خصوص حوادث ناشی کار در واحد بازرسی کار این مدیریت تشکیل گردید که این تعداد در سال ۱۴۰۲ به ۱۴۸ مورد رسید که نشان از اهتمام شرکت ها به افزایش نظارت واحد های HSE و جدیت کارگران در رعایت موارد ایمنی دارد.

وی در پایان ضمن تشکر از همکاری شرکت هایی که نسبت به بکارگیری کارجویان بومی استان بوشهر اهتمام کامل دارند خواستار همکاری و مساعدت همه دستگاه های ذیربط و شرکت های سطح منطقه در سال ۱۴۰۳ برای ادامه روند بکارگیری کارجویان بومی استان شدند.

تهیه کننده: محمدصادق رزمی

https://roydadnaft.ir/30874کپی شد!