برگزاری همایش ایمنی فرآیند (PSM) در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی به میزبانی شرکت پلیمر آریاساسول

همایش ایمنی فرایند (PSM) در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی ۲۳ مهر ماه در مرکز همایش‌های کوشک وزارت نفت برگزار خواهد شد.

همایش ایمنی فرایند (PSM) در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی ۲۳ مهر ماه در مرکز همایش‌های کوشک وزارت نفت برگزار خواهد شد.

به گزارش رویداد نفت  “همایش ایمنی فرایند (PSM) در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی” را روز یکشنبه ۲۳ مهر ماه ۱۴۰۲ در مرکز همایش‌های کوشک وزارت نفت برگزار می‌کند.

این شرکت در راستای مسئولیت‌های اجتماعی و هم‌افزائی دانش در زمینه ایمنی فرایند و مدیریت ریسک‌های عملیاتی، اولین “همایش ایمنی فرایند (PSM) در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی” را با حضور مدیران ارشد صنعت نفت برگزار می‌کند.

این همایش با هدف جاری سازی سیستم مدیریت ایمنی فرآیند درصنعت نفت، گاز و پتروشیمی و بهبود مستمر این فرایند در سازمان‌ها، ایمنی فرایند و تولید مستمر با تضمین سودآوری درصنایع نفت، گاز و پتروشیمی اجرا می‌شود.

ایمنی فرایند و صیانت از سرمایه‌های سازمان، ایمنی فرآیند و مدیریت یکپارچه تجهیزات، ایمنی فرآیند و پیش‌گیری از حوادث فرآیندی و ایمنی فرایند و تحول دیجیتال از دیگر محور‌های این همایش خواهد بود.

شرکت کنندگان در این همایش ضمن ارائه جدیدترین دستاورد‌ها و توانائی‌های خود در زمینه ایمنی فرایند، تجارب خود را به اشتراک خواهند گذاشت و ضمن معرفی اجزای سیستم مدیریت ایمنی در صنایع فرایندی و شناسائی نیازمندی‌های اجرائی و ممیزی، استقرار و پایش سیستم مدیریت ایمنی فرایند با یکدیگر تبادل اندیشه و تجربه خواهند داشت.

حضور اساتید و دانشجویان دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های معتبر کشور و ارائه دستاورد‌های پژوهشی به دلیل ضرورت همکاری حداکثری صنایع نفت، گاز و پتروشیمی با بدنه دانش‌بنیان کشور از دیگر بخش‌های مهم این همایش خواهد بود.

در پایان از علاقه‌مندان و متخصصان برای مشارکت در این رویداد دعوت به عمل می‌آید.

زمان برگزاری همایش: ۲۳ مهرماه ۱۴۰۲

مکان برگزاری همایش: تهران، مرکز همایش‌های کوشک وزارت نفت

https://roydadnaft.ir/27585کپی شد!