نفت، وزارتی از جنس تخصص

در روزهای اخیر شایعاتی در فضای مجازی پیرامون رایزنی تعدادی از چهرهای نفتی و غیر نفتی برای تصدی سمت وزارت نفت منتشر گردید و باعث نگرانی و واکنش جامعه صنعت نفت در این خصوص گردید که بعد از پیگیری از مراجع مختلف این شایعات تکذیب گردید ولی جامعه بزرگ صنعت نفت از دولت و مجلس این انتظار را دارد که در صورت وجود برنامه ای برای تغییرات، وزیری از بدنه صنعت نفت برای این مهم پیشنهاد و انتخاب گردد.

در روزهای اخیر شایعاتی در فضای مجازی پیرامون رایزنی تعدادی از چهرهای نفتی و غیر نفتی برای تصدی سمت وزارت نفت منتشر گردید و باعث نگرانی و واکنش جامعه صنعت نفت در این خصوص گردید که بعد از پیگیری از مراجع مختلف این شایعات تکذیب گردید ولی جامعه بزرگ صنعت نفت از دولت و مجلس این انتظار را دارد که در صورت وجود برنامه ای برای تغییرات، وزیری از بدنه صنعت نفت برای این مهم پیشنهاد و انتخاب گردد.

به گزارش رویداد نفت، ماجرا از چند روز قبل شروع شد که تعدادی از خبرنگاران مطرح صنعت نفت خبرهای در خصوص رایزنی برخی از چهره های غیر نفتی و نفتی برای تصدی سمت وزارت نفت منتشر نمودند. انتشار این اخبار کافی بود تا حساسیت بدنه کارشناسی صنعت نفت برانگیخته گردد زیرا علیرغم انتقادات مکرر به عملکرد جواد اوجی ولی ایشان به علت آشنایی با مشکلات صنعت نفت و تلاش هایش برای حل این مشکلات مورد قبول اکثریت صنعت نفت قرار دارد و چنانچه قصدی برای ایجاد تغییر در دولت وجود دارد لازم است با توجه به تخصصی بودن عملیات در صنعت نفت وزیری آشنا به مسائل صنعت و از میان جامعه بزرگ نفت انتخاب شود.

پیام های زیادی از مخاطبان جهت صحت و سقم این اخبار دریافت کردیم، که با توجه به نکرانی و حساسیت ایجاد شده در بین کارکنان، موضوع را از مراجع و نهادهای مختلف پیگیری کردیم که همه دستگاه های ذیربط اصل موضوع را تکذیب کرده و عنوان کردند در حال حاضر برنامه ای برای تغییرات در دولت مطرح نمی باشد.

با توجه به اینکه در شرایط تحریمی کشور تصدی سمت وزارت نفت توسط وزیری از بدنه صنعت نفت جایگاه صنایع مهم گاز، نفت و پتروشیمی را نسبت به گذشته بیشتر تقویت می کند و می تواند مسائل مربوط به خوراک و مشوق‌ها و کارکنان و … را در سطوح مدیریتی وزارت نفت زودتر به نتیجه برساند، از دولت و مجلس انتظار می رود نسبت به این مهم اهتمام و دقت نظر ویژه ای داشته باشند و از مطرح شدن نام کسانی که سابقه ای در صنعت نفت ندارد برای تصدی وزارت نفت جلوگیری به عمل آورند.

https://roydadnaft.ir/30931کپی شد!