پاسخ سازمان منطقه ویژه پارس به اظهارات مدیر کل تامین اجتماعی استان بوشهر

در پی اظهارات مدیر کل تامین اجتماعی استان بوشهر مبنی بر بدهی سازمان منطقه ویژه پارس به این سازمان، روابط عمومی سازمان منطقه ویژه پارس لازم می داند توضیحاتی را منتشر نمایند.

مباحث مطرح شده توسط مدیر کل محترم تامین اجتماعی استان بوشهر صرفا ادعایی است که تاکنون در مراجع قضایی به اثبات نرسیده و در حال رسیدگی است. مجرای پرداختن به این موضوع مراجع قانونی است و بهتر است مدیر کل محترم این سازمان به سوالات اساسی مردم و کارگران منطقه در خصوص عدم ارائه خدمات متناسب در سطح منطقه و استان پاسخگو باشند.

شعبه تامین اجتماعی در کنگان، عسلویه و بیدخون درآمد قابل توجهی را از محل بیمه کارگران و بیمه پیمان ها کسب می نمایند و معمولا پرداختی بیمه کارگران به علت شرایط منطقه و حقوق بالاتر کارگران عزیز در این منطقه به نسبت سایر نقاط سرزمینی در سقف پرداخت می شود، اما سازمان تامین اجتماعی مجتمع درمانی مناسبی در سطح منطقه ایجاد نکرده است که در خور شان کارگران و متناسب با پرداخت بیمه و تعهد سازمان تامین اجتماعی در هزینه کردهای درمانی باشد‌. 

تنها مرکز درمانی منطقه وابسته به سازمان تامین اجتماعی، بیمارستان نبی اکرم عسلویه  است که با فشارهای فراوان و پی گیری نمایندگان محترم مجلس و شوراهای اسلامی شهر و روستا در شهرستان عسلویه ایجاد گردیده که میزان رضایتمندی از آن نیز باید توسط کارگران ساکن در منطقه و مردم شریف شهرستان عسلویه مورد سنجش قرار گیرد.

در کمال تعجب همین بیمارستان نیز برای مشکلات خود به صنعت مراجعه و درخواست مساعدت دارد که صنعت نیز مشتاقانه بخاطر رضایت مردم شریف منطقه مساعدت هایی را صورت داده است.

آیا تامین اجتماعی سهمی در ایفای نقش مسئولیت های اجتماعی در سطح منطقه و استان بوشهر ندارد که به جای پاسخگویی در این زمینه نقش مدعی را بازی کند؟!

انتظار جامعه محلی و جامعه صنعتی ایفای نقش مسئولیت های اجتماعی توسط سازمانی است که درآمد آن به طور مستقیم در منطقه از بیمه کارگران و پیمانکاران و شرکت های فعال کسب می شود و بدیهی است در صورت رسیدگی به پرونده و اثبات ادعای مدیر کل محترم سازمان تامین اجتماعی، سازمان منطقه ویژه پارس به عنوان یک سازمان دولتی تعهدات خود را پرداخت خواهد نمود.

https://roydadnaft.ir/15758کپی شد!