بهداشت و درمان صنعت نفت خوراک خبرخوان خوراک اتم

در سفر سرپرست سازمان بهداشت و درمان وزارت نفت به منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس ایجاد مراکز درمانی با همکاری سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس و شرکت های مستقر در منطقه به تصویب رسید.
دکتر سید علی جزایری که چهارده شهریورماه با حکم مقام عالی وزارت نفت به عنوان سرپرست سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت منصوب شد، اهواز و مسجد سلیمان را به عنوان نخستین مناطق انتخاب و از مراکز بهداشت و درمانی این مناطق بازدید کرد.

رئیس خدمات درمانی و پزشک مشاور شرکت نفت فلات قاره ایران به مناسبت روز پزشک خبر داد:

رئیس خدمات درمانی و پزشک مشاور شرکت نفت فلات قاره ایران از ارائه یک خدمت جدید پزشکی به کارکنان مناطق عملیاتی و سکوهای بهره‌برداری در آینده نزدیک خبر داد.

با حمایت شرکت ملی نفت ایران انجام شد

هم‌زمان با گرامیداشت روز پزشک، دستگاه ام‌آرآی و ماموگرافی بیمارستان فوق‌تخصصی صنعت نفت تهران که با حمایت شرکت ملی نفت ایران تجهیز شده است، راه‌اندازی شد.