تازه ترین

موقعیت شما : صفحه اصلی » آخرین اخبار » ایمنی » پارس جنوبی » پیشخوان » نفت
  • شناسه : 9585
  • 15 مارس 2021 - 5:59
دریافت دوازده گواهینامه بین المللی سیستم‌های مدیریت و بهبود کیفیت توسط سازمان منطقه ویژه پارس

دریافت دوازده گواهینامه بین المللی سیستم‌های مدیریت و بهبود کیفیت توسط سازمان منطقه ویژه پارس

دوازده گواهینامه بین المللی در حوزه های مختلف سیستم های مدیریت و بهبود کیفیت با هدف استقرار و توسعه استانداردهای حاکم بر صنعت نفت و سایر استانداردهای بین‌المللی در این زمینه توسط سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس دریافت شد.

دبیرخانه استقرار سیستمهای نوین مدیریتی که با هدف ایجاد زمینه مشارکت حداکثری و اثربخشی در سازمان ایجاد شد توانست با ارایه آموزش‌های مختلف تخصصی در زمینه سیستم های مدیریت و بهبود کیفیت و انجام ممیزی داخلی ،تهیه فرم های اقدام اصلاحی و پیشگیرانه برای رفع عدم انطباق ها به نتایج درخشانی در این زمینه دست یابد. 
آشنایی با الزامات سیستم ها ،مدیریت ریسک، مدیریت دانش، مدیریت تغییر، تکنیک ارزیابی و مدیریت ریسک بر مبنای تکنیک  HAZID  و آموزش ممیزی بخشی از دوره های آموزشی برگزار شده توسط دبیرخانه استقرار سیستم های نوین مدیریتی است که این آموزش ها به صورت دوره ای و منظم تکرار خواهد شد. 
اطمینان از رعایت اجرای فرایندها، روش‌های اجرایی و دستورالعمل های جاری سازمان از مهمترین وظایف دبیرخانه استقرارهای نوین مدیرتی سازمان منطقه ویژه پارس است که دریافت دوازده گواهینامه بین الملی نتیجه ی شناسایی محورهای قابل بهبود، ایجاد مستندات جدید، ویرایش  مستندات پیشین و الزام مدیریت‌های سازمان به بهینه سازی فرآیندها منطبق بر آخرین استانداردهای بین المللی   است که این امر پس از مراحل تطبیقی و رفع عدم انطباق ها با انجام ممیزی خارجی صورت پذیرفته است. 
گفتنی است با تلاش های بی وقفه کارکنان مدیریت استانداردها و کیفیت سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس گواهینامه های سیستم مدیریت آموزشی ،سیستم مدیریت انرژی و گواهینامه مسئولیت پذیری اجتماعی اخذ شد همچنین ۵ گواهینامه بین المللی دیگر نیز شامل سنجش رضایت ،بررسی شکایات مشتریان،  سیستم مدیریت یکپارچه و نظام آراستگی مرتبط با سیستم های مدیریت و بهبود کیفیت فرودگاه بین المللی خلیج فارس است.

انجام کامل ممیزی به شکل آنلاین برای نخستین بار در سطح منطقه از نکات حایز اهمیت در دریافت دوازده گواهینامه بین المللی است.