مناطق نفتخیز پرداخت پاداش ارکان ثالثی ها را آغاز کرد آغاز پرداخت پاداش بهره وری ۹۸ به کارکنان پیمانکاری نفت

با پیگیری مهندس احمد محمدی مدیرعامل NISOC ؛ شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب بعنوان اولین شرکت صنعت نفت پاداش سه ماهه سوم ۱۳۹۸ را به نیروهای پیمانکاری این شرکت پرداخت می کند.

بر این اساس مبلغ  ۷/۳۳۵/۲۰۰ ریال بعنوان حق الزحمه بهره‌وری سه ماهه سوم سال ۱۳۹۸ به نیروهای پیمانکاری NISOC با حقوق اسفندماه ۹۸ پرداخت خواهد شد.

پیش بینی می شود سایر شرکت های زیر مجموعه وزارت نفت نیز بزودی کار پرداخت پاداش بهره وری ۹۸ را به کارکنان ارکان ثالث آغاز نمایند./نفت آنلاین

https://roydadnaft.ir/4977کپی شد!