تازه ترین

  • شناسه : 22607
  • 02 آوریل 2023 - 17:28
شرکت پایانه های نفتی ایران پروازهای فوق‌العاده در مسیرهای اهواز/ خارگ / بوشهر/خارگ/بوشهر/خارگ/ اهواز اختصاص داد

شرکت پایانه های نفتی ایران پروازهای فوق‌العاده در مسیرهای اهواز/ خارگ / بوشهر/خارگ/بوشهر/خارگ/ اهواز اختصاص داد

با مساعدت عباس غریبی مدیریت ارشد شرکت پایانه های نفتی ایران و در راستای مسئولیت‌های اجتماعی پروازهای فوق‌العاده برای روز […]

با مساعدت عباس غریبی مدیریت ارشد شرکت پایانه های نفتی ایران و در راستای مسئولیت‌های اجتماعی پروازهای فوق‌العاده برای روز دوشنبه ۱۴ فروردین ماه در مسیرهای اهواز/ خارگ / بوشهر/خارگ /بوشهر /خارگ/ اهواز اختصاص داده شد

به گزارش شرکت پایانه های نفتی ایران، به درخواست مدیریت عملیات عمومی و به‌دلیل شرایط نامساعد جوی دریایی و عدم تردد شناورهای مسافربری در چند روز گذشته و همچنین موج بازگشت اهالی جزیره خارگ از مسافرت های نوروزی با موافقت عباس غریبی مدیریت ارشد شرکت پایانه های نفتی ایران، پروازهای فوق العاده برای روز دوشنبه تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۱۴در مسیر های اهواز/ خارگ / بوشهر/خارگ /بوشهر /خارگ/ اهواز جهت مردم شریف جزیره خارگ اختصاص داده شد.