تازه ترین

  • شناسه : 8984
  • 01 فوریه 2021 - 12:31
تجمع اعتراضی کارکنان قرارداد مستقیم سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس

تجمع اعتراضی کارکنان قرارداد مستقیم سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس

صبح امروز تجمع صنفی کارمندان مدت موقت سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس به علت عدم اجرا شدن بخشنامه ها و پایین بودن سطح حقوق توسط وزارت و شرکت ملی نفت برگزار شد.

صبح امروز تجمع صنفی کارمندان مدت موقت سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس به علت عدم اجرا شدن بخشنامه ها و پایین  بودن سطح حقوق توسط وزارت و شرکت ملی نفت برگزار شد.

«حذف مدت موقت و تبدیل وضعیت و همسان سازی حقوق( مطابق تبصره ۳ ماده ۲۹ برنامه ششم)، پرداخت آیتم های کارمندان وزارت نفت ( مطابق ابلاغیه وزیر نفت ) و اجرای بند سیاست های کلی نظام اداری ، ابلاغیه مقام معظم رهبری» ، بخشی از مهمترین درخواست کارکنان معترض سازمان منطقه ویژه پارس است.

باید دید واکنش مدیران وزارت نفت در خصوص این اعتراض دسته جمعی چه واکنشی نشان خواهند داد و آیا برای این چند درخواست کارمندان مدت موقت سازمان منطقه ویژه پارس ترتیب اثر خواهند داد؟