تاکید بر بهره‌مندی حداکثری از توان شرکت‌های درون گروه اقتصادی صندوق‌ها

رئیس هیئت‌رئیسه صندوق‌های بازنشستگی صنعت نفت در پاسخ به پیام مدیرعامل شرکت راه‌اندازی و بهره‌برداری صنایع نفت (OICO) به مناسب سالروز تاسیس صندوق‌ها تاکید کرد: بهره‌مندی حداکثری از توان شرکت‌های درون گروه یکی از راهبردهای افزایش بهره‌وری در پرتو تفکر بنگاه اقتصادی است. 

عبدالحسین بیات، رئیس هئیت‌رئیسه صندوق‌های بازنشستگی صنعت نفت در پاسخ به پیام یادشده تصریح کرد: «مدیران و کارشناسان گروه اقتصادی صندوق‌ها آگاه‌اند که هدف نخست همه شرکت‌های گروه اقتصادی تأمین منابع مالی پایدار از محل سودآوری برای تقویت و استمرار فرایند تأمین منابع به‌منظور پرداخت مستمری و مقرری به بازنشستگان و بازماندگان معزز صنعت نفت و سایر خدمات در شأن است.

رئیس هیئت‌رئیسه در این پیام یادآوری کرد: عملیات راه‌اندازی و بهره‌برداری در صنایع نفت و گاز به دلیل حساسیت بالای پروژه‌های نفت، گاز و بازرسی و استانداردهای دقیق در آنها، یکی از حساس‌ترین مراحل اجرای پروژه محسوب می‌شود.

وی افزود: کارشناسان گروه اقتصادی صندوق‌های بازنشستگی کارکنان صنعت نفت، خرسند هستند که در فضای رقابتی پروژه‌ها یکی از شرکت‌های ایرانی توانمند این حوزه متعلق به گروه اقتصادی صندوق‌هاست.

بیات ادامه داد: در نشست‌های شورای‌عالی پروژه‌ها، تصریح شد بهره‌مندی حداکثری از توان شرکت‌های درون گروه یکی از راهبردهای افزایش بهره‌وری در پرتو تفکر بنگاه اقتصادی است؛ بنابراین، انتظار می‌رود شرکت‌های گروه در حوزه تخصصی شرکت OICO همکاری و بهره‌برداری اقتصادی حداکثری را نمایند.»

۱۱ دی‌ماه سالروز تاسیس صندوق‌های بازنشستگی صنعت نفت است، هفتادوپنج سال از  تاسیس این مجموعه اقتصادی می‌گذرد. 

https://roydadnaft.ir/19586کپی شد!