پیگیری مسائل کلیدی مجتمع گاز پارس جنوبی در سفر مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران

معاون  وزیر  نفت و مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران در سفر به منطقه پارس جنوبی مسائل کلیدی و مشکلات این منطقه را بررسی کرد.

مجید چگنی و هیئت همراه در این سفر ضمن بررسی و پیگیری مسائل مهم و کلیدی پالایشگاه‌های مجتمع گاز پارس جنوبی، پارسیان و فجر جم از قبیل؛ تولید و فرآورش گاز، قطعات و تجهیزات حیاتی پالایشگاه‌های مجتمع،   با مدیران عامل پالایشگاه‌های پارس‌جنوبی، پارسیان و فجر جم، کارکنان رسمی و ارکان ثالث پالایشگاه‌های مجتمع گاز پارس جنوبی هم دیدار کردند.

حضور در جلسه هیئت مدیره شرکت ملی گاز ایران، جلسه با کارکنان مجتمع گاز پارس جنوبی، جلسه با مدیران منابع انسانی شرکت‌های پالایشی مجتمع گاز پارس جنوبی، پارسیان و فجر جم، بازدید از پالایشگاه ششم پارس جنوبی از برنامه‌های مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران و هیئت همراه بود.

همچنین چگنی از اتاق کنترل پالایشگاه ششم، پالایشگاه اول، واحد هماهنگی و نظارت بر تولید مجتمع گاز پارس جنوبی بازدید و به صورت چهره به چهره با کارکنان و متخصصان به گفتگو نشست و کارکنان و متخصصان در مسائل و مشکلات را مطرح نمودند.

https://roydadnaft.ir/18369کپی شد!