برگزاری نشست شورای عالی آموزش منطقه ویژه پارس/ اثربخشی دوره های آموزشی با جدیت دنبال می شود

سیزدهمین نشست شورای عالی آموزش به میزبانی شرکت پتروشیمی زاگرس صبح امروز(دوشنبه۳ مرداد ماه) با حضور مسئولان آموزش شرکت های مستقر در منطقه برگزار شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی منطقه ویژه پارس، سرپرست آموزش درون سازمانی سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس اظهار داشت: این نشست با هدف هم اندیشی آموزشی در سطح منطقه پارس و ارائه گزارش فرآیند آموزشی شرکتها برگزار می شود که امیدواریم بازخورد دوره ها برای بازنگری و بهبود دوره های آموزشی که در آینده برگزار خواهد شد موثر واقع شود.

سید مهدی موسوی زاده تصریح کرد: همگرایی در آموزش و تعامل در یادگیری میتواند در اشتراک گذاری آموزش مفید باشد ضمن آنکه  لازم است طرح ارزیابی و غربالگری نیروی انسانی برای مهارت آموزی حتی بعد از اخذ گواهینامه نیز تداوم یابد.
جلسه شورای عالی آموزش 55
جلسه شورای عالی آموزش 53
جلسه شورای عالی آموزش 51
جلسه شورای عالی آموزش 49
جلسه شورای عالی آموزش 48
جلسه شورای عالی آموزش 42
جلسه شورای عالی آموزش 41
جلسه شورای عالی آموزش 40
جلسه شورای عالی آموزش 39
جلسه شورای عالی آموزش 38
جلسه شورای عالی آموزش 37
جلسه شورای عالی آموزش 36
جلسه شورای عالی آموزش 35

جلسه شورای عالی آموزش 33
جلسه شورای عالی آموزش 29
جلسه شورای عالی آموزش 28
جلسه شورای عالی آموزش 27
جلسه شورای عالی آموزش 26
جلسه شورای عالی آموزش 23
جلسه شورای عالی آموزش 22
جلسه شورای عالی آموزش 21
جلسه شورای عالی آموزش 20
جلسه شورای عالی آموزش 18
جلسه شورای عالی آموزش 13
جلسه شورای عالی آموزش 12
جلسه شورای عالی آموزش 11
جلسه شورای عالی آموزش 10
جلسه شورای عالی آموزش 5
جلسه شورای عالی آموزش 2
جلسه شورای عالی آموزش 1

https://roydadnaft.ir/15945کپی شد!