تازه ترین

  • شناسه : 15755
  • 29 ژوئن 2022 - 7:46
لطفا قانون شکنی را ترویج نکنید «به قلم محمدصادق رزمی»

لطفا قانون شکنی را ترویج نکنید «به قلم محمدصادق رزمی»

حدود دو روز بود که تعداد کمی با حضور در مدیریت کار و خدمات اشتغال و بستن درب اداره و ایجاد نا آرامی باعث اعتراض شدید مردم و مراجعه کنندگان شدند که اقدام آنان باعث قطع شدن خدمات به مراجعه کنندگان در همه قسمت های مدیریت کار و خدمات اشتغال گردید.

حدود دو روز بود که تعداد کمی با حضور در مدیریت کار و خدمات اشتغال و بستن درب اداره و ایجاد نا آرامی باعث اعتراض شدید مردم و مراجعه کنندگان شدند که اقدام آنان باعث قطع شدن خدمات به مراجعه کنندگان در همه قسمت های مدیریت کار و خدمات اشتغال گردید.

این اقدامات که باعث ایجاد مشکلات زیادی برای کارگران و کارفرمایان منطقه گشته بود سرانجام با ورود دستگاه محترم قضایی، به صورت مسالمت آمیز ختم گردید و در ادامه، مهندس اسدی مدیرعامل سازمان با حضور در محل مدیریت کار و خدمات اشتغال و با دلجویی از کارگران و سایر مردم به مشکلات ایشان رسیدگی نمودند.

اینجانب به عنوان خبرنگار که از نزدیک در جریان وقایع روز گذشته بودم شاهد بودم که  حراست ارشد، کارکنان مدیریت کار و ماموران زحمتکش نیروی انتظامی با کمال سعه صدر و صبوری سعی در متفرق نمودن افراد مختل کننده نظم عمومی داشتند و حتی مدیرعامل سازمان پدرانه و بزرگمنشانه جهت دلجویی از مراجعه کنندگان در جمع آنان حضور بهم رساندند.

همکاران رسانه ای توجه داشته باشند که در هیچ نقطه دنیا بستن درب اداره دولتی و اخلال در نظم عمومی عمل قابل ستایشی نمی باشد و هرگز نمی توان از اینگونه اقدامات دفاع کرد زیرا رواج این گونه اقدامات نتیجه ای جز هرج و مرج نخواهد داشت.

این رسانه ضمن درک و تایید حق کارجویان محترم به اشتغال و کسب درآمد در پارس جنوبی، به این بزرگواران توصیه می کند حق قانونی خود را به روش های قانونی و مسالمت آمیز پیگیری کنند، زیرا اقدامات فراقانونی جز خسارت و پشیمانی سودی نخواهد داشت.