گواهینامه انطباق معیار مصرف انرژی به دو واحد تولیدی پتروشیمی جم اعطا شد

پتروشیمی جم موفق به کسب گواهینامه انطباق معیار مصرف انرژی از سوی سازمان ملّی استاندارد ایران شد.

با توجه به مقررات مدیریت مصرف و بر اساس قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی مصوب مجلس شورای اسلامی، عملکرد واحدهای تولیدی انرژی‌بر هر ساله توسط شرکت‌های معتمد سازمان ملی استاندارد ایران مطابق با استاندارد‌های ملی مرتبط، بازرسی و ارزیابی می‌شود.

جم نیز با اقدامات و فعالیت‌های موثر در مدیریت مصرف انرژی همانند سال‌های گذشته در بازه ارزیابی سال گذشته بازرسی فنی انرژی بر طبق معیارهای استاندارد این حوزه را با موفقیت پشت سر گذاشته و موفق به اخذ گواهی‌های انطباق معیار مصرف انرژی در دامنه‌های محصولات الفین- معیار مصرف انرژی در فرآیندهای تولید و معیارها و مشخصات فنی مصرف انرژی در فرآیندهای تولید برای واحدهای الفینی و پلی‌اتیلن، گردید.

گفتنی است بر اساس مصوبات شورای عالی استاندارد، واحدهای تولیدی مشمول مقررات استانداردهای اجباری معیار مصرف انرژی در فرآیند تولید، ملزم به رعایت الزامات معیارهای مصرف انرژی در فرآیند تولیدی هستند.

پتروشیمی جم جزء اولین شرکت‌هایی است که خود را ملزم به رعایت استانداردهای انرژی دانسته و با استقرار واحد مدیریت انرژی پروژه‌های مهم و موثری از جمله طراحی مانیتورینگ انرژی در اتاق کنترل واحدهای پلیمری، مدیریت و نوسازی تله بخارها و تولید نرم‌افزار تعیین بازدهی کوره‌ها را طراحی و اجرا کرده است.

https://roydadnaft.ir/15172کپی شد!