بایگانی ماهیانه: دی ۱۴۰۱ خوراک خبرخوان خوراک اتم

تولید زنجیره کلر کشور با اعتماد بزرگ‌ترین زنجیره کلر خاورمیانه به شرکت‌های داخلی و اجرای موفق پوشش‌دهی آند و کاتد با بهره‌وری و کارایی برابر با شرکت‌های…