تازه ترین

شغل دریانوردی در لیست مشاغل سخت ثبت می‌شود

شغل دریانوردی در لیست مشاغل سخت ثبت می‌شود

معاون روابط کار وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی گفت: ما در شورای عالی حفاظت فنی و با کمک دیگر دستگاه‌ها تلاش کردیم تا مطالبه ثبت شغل دریانوردی در لیست مشاغل سخت و زیان آور به سرانجام برسد.