تغییرات مدیریتی در شرکت ملی نفتکش ایران

با تصمیمات اتخاذ شده تغییراتی در شرکت ملی نفتکش ایران رقم خورد و به دنبال آن مدیرعامل این شرکت منصوب شد.

با تصمیمات اتخاذ شده تغییراتی در شرکت ملی نفتکش ایران رقم خورد و به دنبال آن مدیرعامل این شرکت منصوب شد.

به‌گزارش رویداد نفت، با هدف تقویت مجموعه مدیریتی و افزایش کارآمدی و سودآوری شرکت ملی نفتکش، سه عضو جدید در هیئت مدیره این شرکت منصوب و علیرضا علی‌احمدی به عنوان مدیرعامل این شرکت انتخاب شد.

علی‌احمدی عضو کابینه دولت نهم بوده و سابقه مدیرعاملی شرکت سرمایه‌گذاری و ریاست هیات‌رئیسه صندوق‌های بازنشستگی و رفاه کارکنان صنعت نفت را دارد.

https://roydadnaft.ir/28380کپی شد!