۱۱ هزار میلیارد تومان از منابع هدفمندی یارانه‌ها توسط شرکت ملی گاز تامین شد

یکی از بخش هایی که در قالب یادداشت های توضیحی گزارش صورت مالی شرکت های دولتی، توضیحاتی درباره آن ارائه می شود، بدهی های تجاری و غیرتجاری این شرکت هاست.

براساس صورت مالی شرکت ملی گاز ایران در سال ۱۳۹۷، مجموع بدهی تجاری و غیرتجاری شرکت ملی گاز ایران در پایان سال ۱۳۹۷، بالغ بر ۳۳ هزار و ۷۴۸ میلیارد تومان بوده است که حدود ۹۶ درصد از این رقم را بدهی تجاری ۳۲ هزار و ۳۲۶ میلیارد تومانی این شرکت تشکیل می دهد که جزئیات آن در این گزارش آمده است.

*جزئیات بدهی غیرتجاری ۵٫۵ هزار میلیارد تومانی شرکت ملی گاز ایران

براساس این گزارش، جزئیات بدهی غیرتجاری ۵٫۵ هزار میلیارد تومانی شرکت ملی گاز ایران در سال ۱۳۹۷ در جدول زیر آمده است:

*شرکت ملی گاز ایران در سال ۹۷ چقدر به سازمان هدفمندسازی یارانه ها داد؟

براساس این گزارش، سهم سازمان هدفمندسازی یارانه ها در سال ۱۳۹۷ از درآمدهای شرکت ملی گاز ایران، حدود ۱۴ هزار و ۲۵۹ میلیارد تومان بوده است. همچنین این شرکت در ابتدای سال مذکور، ۱۲۱۶ میلیارد تومان به سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها بدهی داشته است. در سال ۱۳۹۷، شرکت ملی گاز ایران ۱۱ هزار و ۷۷ میلیارد تومان به این سازمان پرداخت کرد و ۳ هزار و ۶۰۶ میلیارد تومان هم با نیروگاه ها تهاتر کرد و در نتیجه، بدهی این شرکت به سازمان هدفمندسازی یارانه ها در پایان سال ۱۳۹۷ به حدود ۷۶۱ میلیارد تومان کاهش یافت.

گفتنی است مطابق تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ و جداول پیوست، مقرر گردید کلیه دریافتی های حاصل از فروش داخلی گاز طبیعی به حساب خزانه داری کل کشور واریز و توسط سازمان برنامه و بوده تخصیص یابد. در این خصوص در طی سال مورد گزارش، مبالغ وصول شده بابت گاز بهای مصرفی مشترکین به حساب خزانه داری کل کشور واریز و متعاقبا پس از تخصیص تعهدات قانونی شرکت، باقیمانده وجوه به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه ها واریز و از طریق آن سازمان، سهم شرکت از گازبها تخصیص و پرداخت می گردد.

*سه ابهام درباره روابط مالی شرکت ملی گاز و سازمان هدفمندسازی یارانه ها

خاطرنشان می گردد در حالی در صورت مالی شرکت ملی گاز ایران، سهم سازمان هدفمندسازی یارانه ها از درآمدهای شرکت ملی گاز ایران در سال ۱۳۹۷، ۱۴ هزار و ۲۵۹ میلیارد تومان ذکر شده که این رقم مطابق با جدول تبصره ۱۴ قانون بودجه ۹۷، ۱۷ هزار و ۵۹۸ میلیارد تومان بوده است.

علاوه بر این، مطابق جدول تبصره ۱۴ قانون بودجه ۹۷، هزینه های تولید، انتقال، توزیع و فروش گاز طبیعی در سال مذکور، ۷ هزار و ۳۳۴ میلیارد تومان بوده که باید به شرکت ملی گاز ایران تعلق می‌گرفت ولی در صورت مالی این شرکت، اشاره ای به این موضوع نشده است.

علاوه بر این، در حالی شرکت ملی گاز ایران، تهاتر ۳٫۶ هزار میلیارد تومانی سوخت (گاز) با نیروگاه ها در سال ۹۷ را جزو مطالبات این شرکت از سازمان هدفمندی قرار داده که نهایتا با بدهی این شرکت به این سازمان تهاتر شده، قرار داده است که درباره  مستندات قانونی این اقدام، ابهاماتی مطرح است.

انتهای پیام/

منبع:فارس

https://roydadnaft.ir/7740کپی شد!