اعتصاب کارگران در پالایشگاه آبادان کذب است

بررسی‌ها نشان می‌دهد، روند تولید در پالایشگاه آبادان عادی است و کارگران در این پالایشگاه اعتصاب نکرده‌اند.

روز گذشته هم‌زمان با اعتراض تعدادی از کارگران پتروشیمی در حال ساخت بوشهر در عسلویه شایعاتی مبنی بر اعتصاب کارگران شاغل در فاز ۳ پالایشگاه آبادان در فضای مجازی و رسانه‌های ضد انقلاب مطرح شد که شایعاتی بیش نبود.

این در شرایطی است که روند تولید در پالایشگاه آبادان مانند روزهای گذشته در جریان است و هیچ کدام از کارگران پالایشگاه آبادان در هیچ یک از فازهای این پالایشگاه اعتصاب نکرده‌اند.

فاز اول پالایشگاه آبادان بخش قدیمی پالایشگاه است که بدون هیچ مشکلی در حال کار و تولید فرآورده‌های نفتی است.

فاز ۲ با پیشرفتی بیش از ۸۵ درصد در مراحل نهایی ساخت قرار دارد و در آینده‌ای نزدیک به مدار تولید وارد خواهد شد.

فاز ۳ این پالایشگاه نیز در چند سال قبل به مدار تولید وارد شد. این همان فازی است که در چند ماه گذشته خبرساز شده بود و دود سفید متصاعد شده در پالایشگاه آبادان نیز مربوط به همین فاز بوده است.

بررسی‌های ایرنا نشان می‌دهد، اعتصابی در هیچ کدام از بخش‌های پالایشگاه آبادان صورت نگرفته و روند کار در این پالایشگاه عادی است.

برخی افراد در داخل کشور و رسانه‌های ضد انقلاب در خارج، به دنبال آن هستند تا با اخبار دروغ و فیک، روند عادی کار در بخش نفت و گاز کشور را تحت تاثیر قرار دهند که با هوشیاری کارکنان صنعت نفت، تیر آنها به سنگ خواهد خورد.

https://roydadnaft.ir/17467کپی شد!