منشا لکه های نفتی ساحل کنگان درحال شناسایی می باشد

ورود لکه های نفتی به ساحل کنگان موجب ایجاد آلودگی محیط زیست در دریا و ساحل گردیده است.

فرهاد قلی نژاد؛ مدیرکل حفاظت محیط زیست استان بوشهر گفت: لکه های نفتی موجب ایجاد آلودگی در ساحل کنگان شده که بررسی اولیه نشان دهنده تخلیه مواد نفتی از شناور و کشتی های نفتکش است که اقدامات لازم برای شناسایی  منشا و کشتی متخلف با همکاری ارگانهای متولی آغاز شده است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان بوشهر از عموم شهروندان درخواست کرد تا پاکسازی کامل محدوده آلوده به لکه های نفتی در حدفاصل بندر تمبک تا شهر کنگان از ورود به ساحل خودداری و از شنا در محدوده آلوده به لکه های نفتی خودداری کنند .

لازم به ذکر است هر گونه تخلیه مواد آلاینده به اکوسیستم دریایی ممنوع است

https://roydadnaft.ir/16181کپی شد!