تسریع در راه اندازی بیمارستان صنعت نفت گچساران با دستور وزیر نفت

تکمیل و راه اندازی هر چه سریع تر بیمارستان صنعت نفت گچساران در دستورکار شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب و سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت قرار گرفت.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت ، مهندس بهنام سمیع مدیر مهندسی و ساختمان سازمان با اعلام این خبر گفت :  با توجه به مشکلات  ساختمان قدیم بیمارستان و در راستای دستور مقام عالی وزارت نفت ، مدیرعامل شرکت ملی نفت و مدیرعامل سازمان و همچنین پیگیری مدیریتHSE  وزارت نفت تکمیل و راه اندازی هر چه سریع تر  بیمارستان جدید در دستور کار شرکت ملی مناطق نفت خیز و سازمان قرار گرفت.

وی افزود : جلساتی در مدیریت برنامه ریزی تلفیقی برگزار و همچنین بازدید از منطقه به اتفاق کارشناسان انجام شد  و در آخرین جلسه مقرر گردید  تمامی عملیات اجرایی پروژه تا راه اندازی و تحویل نهایی به سازمان توسط مدیریت مهندسی ساختمان مناطق نفت خیز جنوب انجام شود. 

مهندس سمیع با اشاره به اینکه سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت  در بحث نظارت و کمک در اجرای پروژه با مهندسی ساختمان مناطق نفت خیز جنوب همکاری لازم را خواهد داشت ، تصریح کرد : نیازهای ضروری برای پروژه به مناطق نفت خیز جنوب توسط سازمان اعلام میشود  تا علاوه بر شرح کلی فعالیت ،حداکثر اعتبار مورد نیاز ظرف مدت یک ماه به هیئت مدیره شرکت ملی نفت ارائه شود تا بودجه تکمیلی تامین و جهت اجرا به مناطق نفت خیز ابلاغ گردد .

همچنین گفتنی است اولین جلسه مدیریت مهندسی و ساختمان سازمان با مناطق نفت خیز جنوب امروز سه شنبه ۱۱ مردادماه در ستاد سازمان تشکیل شد .

https://roydadnaft.ir/16164کپی شد!