نشست بررسی پروژه‌های مسئولیت اجتماعی صنعت نفت در استانداری بوشهر برگزار شد

نشست بررسی پروژه های مسئولیت های اجتماعی صنعت نفت با حضور معاونین اقتصادی و عمرانی استانداری بوشهر، مدیر کل هماهنگی امور اقتصادی استانداری بوشهر، مشاور اجتماعی وزیر نفت، مدیر کل HSE شرکت ملی نفت ایران، مشاور اجتماعی شرکت ملی صنایع پتروشیمی، مشاور اجتماعی شرکت ملی گاز ایران، رییس شورای راهبردی پتروشیمی های منطقه پارس، مدیر کل دارایی استان بوشهر، مدیرعامل و رییس هیات مدیره سازمان منطقه ویژه پارس در محل استانداری بوشهربرگزار گردید.

سخاوت اسدی در این نشست در مورد ایفای نقش صنعت نفت در زمینه عمل به مسئولیت‌های اجتماعی گفت؛ شرکت های نفت، گاز و پتروشیمی منطقه ویژه، جدا از الزامات قانونی مسئولیت های اجتماعی خود را به صورت داوطلبانه انجام می دهند زیرا همه معتقدیم که منطقه پارس جنوبی محل زندگی و فعالیت همه ماست و برای توسعه آن دغدغه داریم.

مدیر عامل سازمان منطقه ویژه پارس افزود: کار مسئولانه برای مردم و انجام مسئولیت های اجتماعی را وظیفه خود می دانیم. هر جا نیاز به افزایش منابع هم باشد با وجود محدودیت ها مجوزهای لازم را اخذ و در صورت جذب اعتبار و مدیریت درست و بهینه، منابع را افزایش خواهیم داد. 

وی ادامه داد: مهم تر از جذب منابع، مدیریت بهینه منابع است و دستگاه های اجرایی استانی باید به این موضوع اهتمام کافی داشته باشند.

اسدی همچنین گفت: کمیته یکپارچه مسئولیت های اجتماعی به منظور انسجام بخشی به فعالیت های مسئولیت های اجتماعی به دستور وزیر محترم نفت و پیشنهاد مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران و اجماع مدیران عامل نفت و گاز و پتروشیمی جهت اجتناب از موازی کاری در سطح منطقه با محوریت سازمان منطقه ویژه تشکیل گردیده است ومتناسب با رویکرد دولت سیزدهم، وزارت نفت و مدیران عامل شرکت های منطقه، در این زمینه اقدامات خوبی را آغاز خواهیم نمود.

https://roydadnaft.ir/15813کپی شد!