افزایش خیره‌کننده درآمدهای نفتی؛ رهاورد دیپلماسی انرژی دولت سیزدهم

صادرات نفت و وصول درآمدهای نفتی در دولت سیزدهم با دیپلماسی فعال انرژی افزایشی خیره‌کننده داشته است.

برنامه‌های جواد اوجی، وزیر نفت را که ورق بزنید در بند دوم بخش «اقدام‌های اساسی و فوریت‌دار» در صفحه ۱۱ بر دور زدن و خنثی‌سازی تحریم‌ها و افزایش صادرات نفت و میعانات گازی تأکید شده است؛ موضوعی که اوجی در عمر حدود ۱۰ ماهه وزارت خود در مسیر آن گام برداشته و موفقیت‌های بزرگی را در این زمینه به دست آورده است.

معاونت برنامه‌ریزی وزارت نفت همسو با این موضوع در بخشی از گزارش «اهم اقدام‌ها و دستاوردهای وزارت نفت از ابتدای استقرار دولت سیزدهم تا پایان سال ۱۴۰۰» به جزئیات اقدام‌های وزارت نفت پرداخته است که در ادامه می‌آید:

** افزایش خیره‌کننده مقدار صادرات نفت خام و وصول درآمدهای نفتی کشور از ابتدای استقرار دولت سیزدهم با اتخاذ راهکارهای مؤثر و دیپلماسی فعال برای خنثی‌سازی تحریم‌ها؛

** تحقق ۱۱۴ درصدی سهم دولت از درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت‌خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی در سال ۱۴۰۰ (ناشی از افزایش فروش نفت)؛

** تحقق بیش از ۱۵۰ درصدی تعهدهای ارزی وزارت نفت (مطابق مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی) در سال ۱۴۰۰؛

** واریز ۱۱۲ درصد منابع تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ (منابع حاصل از فروش فرآورده‌های نفتی در داخل و صادرات) به حساب صندوق هدفمندسازی یارانه‌ها (مقدار تعهد وزارت نفت ۳۱۳ هزار میلیارد تومان و مقدار تحویلی معادل ۳۵۰ هزار میلیارد تومان) در سال ۱۴۰۰؛

** به‌کارگیری روش‌های تازه صادرات نفت خام از قبیل تهاتر نفت با کالا یا تهاتر نفت با سرمایه‌گذاری در کشور و تهاتر نفت‌ خام و میعانات گازی با مطالبات پیمانکاران؛

** فروش نفت با استفاده از همه ظرفیت‌ها و شناسایی بازارهای جدید نفت و ورود به آنها.

https://roydadnaft.ir/15330کپی شد!