تقدیر مدیر HSE شرکت ملی نفت ایران از مدیر عامل سازمان منطقه ویژه پارس

عباس رزمی، مدیر بهداشت، ایمنی، محیط زیست و پدافند غیر عامل شرکت ملی نفت ایران از اقدامات سخاوت اسدی مدیر عامل سازمان منطقه ویژه پارس در زمینه پیشبرد اهداف محیط زیستی پارس جنوبی در سال ۱۴۰۰ تقدیر و تشکر کرد.

مدیر بهداشت، ایمنی، محیط زیست و پدافند غیر عامل شرکت ملی نفت ایران از اقدامات سخاوت اسدی مدیر عامل سازمان منطقه ویژه پارس در زمینه تحقق برنامه‌های محیط زیستی این سازمان در سال ۱۴۰۰ تقدیر کرد.

اهم اقدامات سازمان منطقه ویژه پارس در سال ۱۴۰۰ در زمینه تحقق اهداف و برنامه‌های  محیط زیستی وزیر نفت در پارس جنوبی، نظارت بر پیشرفت فازهای دو و سه مجتمع مدیریت پسماندهای خطرناک، پایش و ارزیابی پساب‌های خروجی و مطالعات ارزیابی محیط زیستی EIA  شرکت‌های سرمایه‌گذار در پارس جنوبی بوده است که مورد تقدیر مدیر HSE  شرکت ملی نفت ایران قرار گرفته است.

همچنین پایش مستمر کیفیت هوای محیطی در کنار اتصال ۳ ایستگاه آن‌لاین پایش هوا به سامانه سازمان حفاظت محیط زیست، پیگیری پاکسازی و مدیریت بحران زیست محیطی ناشی از تخلیه پساب‌های هیدروکربنی و تهیه گزارش تحلیلی از میزان فلرینگ پارس جنوبی از مواردی بوده است که در متن تقدیر نامه عباس رزمی ذکر شده است.

https://roydadnaft.ir/15155کپی شد!