بایگانی سالیانه: ۱۳۹۸ خوراک خبرخوان خوراک اتم

حسین امیری خامکانی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملتبا اشاره به گزارش‌های رسیده در رابطه با کم‌فروشی پمپ‌بنزین‌ها، گفت: باید بر عملکرد جایگاه‌داران نظارت بیشتری شود چراکه کم‌فروشی…
یوسف داودی عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت ، در خصوص دلایل آلودگی هوای کلان شهرها،…
شورای‌عالی حفاظت فنی به استناد آیین‌نامه نحوه تأمین ایمنی جایگاه های عرضه فرآورده های نفتی و گاز طبیعی فشرده به خودروها و همزمان با تدوین استانداردهای تجهیزات…