نفت خام به ۸۱ دلار رسید

قیمت نفت خام با ۰.۱۸ درصد کاهش به ۸۱.۸۸ دلار رسید. همچنین قیمت نفت سنگین ایران به ۸۲.۵۳ دلار رسید.

قیمت نفت اوپک، نفت برنت، نفت WTI و نفت سنگین ایران با نوسان‌هایی همراه بود؛ تغییرات قیمتی آن‌ها به شرح زیر است:

۱. قیمت سبد نفتی اوپک به ۸۹.۸۱ دلار رسید.

۲. قیمت نفت برنت در آمریکا به ۸۷.۹ دلار رسید.

۳. قیمت نفت برنت در انگلیس با ۰.۰۷ درصد رشد به ۸۸ دلار رسید.

۴. قیمت جهانی نفت خام با ۰.۱۸ درصد کاهش به ۸۱.۸۸ دلار رسید؛ همچنین قیمت نفت WTI در بازار آمریکا با ۰.۱۷ درصد رشد به ۸۲.۱۵ دلار رسید.

۵. نفت سنگین ایران به ۸۲.۵۳ دلار رسید.

۶. قیمت جهانی بنزین با ۰.۰۷ درصد رشد به ۲.۴۵۳۹ دلار رسید.

۷. قیمت جهانی گاز طبیعی به ۷.۰۲۲ دلار رسید.

۸. قیمت جهانی نفت کوره با ۰.۱۳ درصد کاهش به ۳.۳۳۳۷ دلار رسید.

۹. قیمت جهانی گازوئیل با ۰.۱ درصد کاهش به ۱۰۲۰ دلار رسید.

۱۰. قیمت نفت سنگین عربستان ۸۵.۰۱ دلار اعلام شد.

https://roydadnaft.ir/17182کپی شد!