کسب رتبه یک اعتباربخشی توسط بیمارستان بزرگ نفت اهواز

پس از انجام ارزیابی جامع اعتباربخشی ملی در خرداد ماه ۱۴۰۱، بیمارستان بزرگ نفت اهواز موفق به اخذ رتبه یک اعتباربخشی شد.

به گزارش روابط عمومی بهداشت و درمان صنعت نفت اهواز ،  ارزیابی جامع طبق سنجه های ابلاغی دور پنجم اعتباربخشی و با محوریت سنجه های مدیریت و رهبری ، مراقبت و درمان و حقوق گیرنده خدمت توسط یک نفر ارزیاب مدیریتی ، یک نفر ارزیاب بالینی و یک نفر ارزیاب بهداشت محیط  در خرداد ماه ۱۴۰۱ انجام شد. در این ارزیابی ها پس از بررسی همه ی سنجه ها و استانداردها ، درجه اعتبار و رسمیت هر بیمارستان از نظر نحوه و کیفیت ارائه خدمات در قالب درجه به بیمارستان ها اعطا می گردد.

طبق اعلام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و با انتشار کارنامه اعتبار بخشی بیمارستان ها، در ارزیابی اعتبار بخشی جامع بیمارستان های کشور در سال ۱۴۰۱ ، بیمارستان بزرگ نفت اهواز موفق به کسب رتبه یک اعتباربخشی گردید. 

شایان ذکر است نسل پنجم اعتباربخشی بیمارستانی با رویکرد ارتقای کیفیت خدمات بالینی و ایمنی بیماران با ۱۱۰ استاندارد و ۵۱۴ سنجه به بیمارستان ها ابلاغ شده بود. اجتناب از مستندسازی های غیر ضرور، کاهش چشم گیر و منطقی حجم استانداردها ، بیمار محوری ، توجه به کار گروهی در بهبود مستمر کیفیت خدمات مراقبتی ، توانمندسازی کارکنان و تاکید ویژه بر ایمنی بیمار از مهمترین رویکردهای این نسل از اعتبار بخشی بود.

کسب این افتخار و مباهات را به مدیریت بهداشت و درمان صنعت نفت اهواز و همه ی پرسنل خدوم ، دلسوز و پرتلاش این مجموعه که با خدمت صادقانه و تلاش های شبانه روزی در جهت خدمت به جمعیت تحت پوشش صنعت نفت از هیچ کوششی فروگزار نکردند ، تبریک و تهنیت عرض می نماییم. بی شک تلاش های بی دریغ تمامی کارکنان این مجموعه در چند سال اخیر موجب کسب این موفقیت شده است . 

امیدواریم این مسیر روشن و این راه پرافتخار همچنان استمرار داشته و نهایتا رضایت مندی حداکثری جمعیت شریف تحت پوشش صنعت نفت حاصل گردد.

https://roydadnaft.ir/15846کپی شد!