انتصابات خوراک خبرخوان خوراک اتم

معاون وزیر نفت و مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با صدور حکمی سیاوش میرحاجی را به سمت مدیر شرایط اضطراری و بحران پتروشیمی های منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس منصوب کرد.
در تازه‌ترین انتصابات در پالایشگاه بندرعباس که پس از ریاست هاشمی به عنوان مدیرعامل پالایشگاه بندرعباس صورت گرفته، اسحاق جعفری به عنوان قائم مقام و خسرو بهزادی به عنوان مدیر امور اداری منصوب شد.