انتصابات خوراک خبرخوان خوراک اتم

با حکم مدیرعامل مجتمع گاز پارس جنوبی:

با حکم احمد باهوش، مدیرعامل مجتمع گاز پارس جنوبی، یوسف کرم‌الهی به عنوان سرپرست بهینه مصرف انرژی و کربن مجتمع گاز پارس جنوبی منصوب شد.

با حکم مدیرعامل مجتمع گاز پارس جنوبی

با حکم احمد باهوش، مدیرعامل مجتمع گاز پارس جنوبی، محسن عطارزاده بهرام آبادی به عنوان سرپرست مدیریت پالایشگاه دوم مجتمع گاز پارس جنوبی منصوب شد.
جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نمایندگان صاحب سهام شرکت پایانه های نفتی ایران با ریاست محسن خجسته مهر مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران تشکیل و اعضای هیات مدیره شرکت در دوره جدید انتخاب شدند .