اولین جلسه دستمزد ۹۸ کارگران بی نتیجه پایان یافت +جزئیات

محمدرضا تاجیک نماینده مجمع عالی نمایندگان کارگران در شورایعالی کار در گفت و گو با خبرنگار کارگر نیوزاعلام کرد: اولین جلسه شواریعالی کار در خصوص مزد ۹۸ بدون هیچ برنامه ایی از سوی شرکای اجتماعی جهت ترمیم مزد و حفظ قدرت خرید پس از چهار ونیم ساعت مذاکره بی نتیجه پایان یافت .

عضو کمیته مزد در خصوص این جلسه گفت: با توجه به جلسات کمیته مزد و مشخص شدن اختلاف هزینه زندگی کارگران در سالجاری و سال گذشته ،مبلغ اعلامی نمایندگان کارگران  برای مشخص شدن حداقل دستمزد ،افزایش مبلغ یک میلیون و هشتاد هزار تومانی برای حفظ قدرت خرید از دست رفته در اولین روز شورایعالی کار بود که متاسفانه با توجه به عدم برنامه از سوی شرکای اجتماعی به جلسه آتی موکول گردید.

تاجیک ادامه داد نمایندگان دولت و نمایندگان کارفرمایان هیچ راهکار و مبلغی را جهت ترمیم مزد سال آتی در این جلسه ارائه نکردند.

https://roydadnaft.ir/997کپی شد!