تصویب قانونی که احتمالا به نفع نیروهای قراردادی و شرکتی خواهد بود!/ قانون مدیریت خدمات کشوری دائمی می‌شود!

تصویب لایحه اصلاح و دائمی کردن این قانون در دستور صحن علنی مجلس قرار دارد.

لایحه اصلاح و دائمی نمودن قانون مدیریت خدمات کشوری به شماره چاپ ٨۲۳ که به کمیسیون مشترک ارجاع شده بود، طی جلسات متعدد با حضور کارشناسان مرکز پژوهش‌ها، دیوان محاسبات، سازمان اداری و استخدامی کشور و جمعی از افراد صاحب‌نظر در حوزه امور اداری مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و درجلسه نهایی مورخ ۹۷٫۱۱٫۰۲ کمیسیون مشترک با اصلاحاتی در عنوان و متن به‌تصویب رسید.

گزارش آن در اجرای ماده (۱۴۳) قانون آیین‌نامه داخلی به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌شود.

درصورت تصویب نهایی این قانونی بسیاری از مشکلات نیروهای شرکتی و قراردادی قابل حل خواهد بود و باید دید در هفته آتی چه خبری از مجلس شنیده میشود.

https://roydadnaft.ir/994کپی شد!