پیش‌بینی رشد اقتصادی منفی ۲.۵ درصد برای سال ۱۳۹۷

وزارت امور اقتصادی و دارایی در گزارشی با بررسی عملکرد ۹ ماهه اقتصاد کشور به پیش‌بینی رشد اقتصادی سال ۱۳۹۷ با توجه به متغیرهای پیشرو و لحاظ سناریوهای مختلف نرخ ارز، قیمت نفت و میزان صادرات نفت پرداخته است.

پیش‌بینی گردیده است تا پایان امسال، نرخ تورم حداکثر به ۲۷.۸ درصد برسد و در بدبینانه‌ترین حالت رشد اقتصادی منفی ۲.۵ درصدی تجربه شود.

بر اساس این گزارش، روند متغیرها نشان می‌دهد در چند فصل آتی افزایش نرخ تورم، کاهش رشد اقتصادی و افزایش نرخ بیکاری استمرار داشته باشد.

https://roydadnaft.ir/964کپی شد!