علیرضا محجوب: دستمزد کارگران باید همانند قیمت‌ها شناور شود

به گزارش ایلنا، “علیرضا محجوب” گفت: مزدها همانند قیمت ها باید شناور شود چرا که در حال حاضر فاصله بین حداقل دستمزد و معیشت بسیار وحشتناک است.

وی در گفت و گو با خانه ملت، افزود: واقع مطلب اینکه تا دستمزدها شناور نشود این مشکل قابل رفع نخواهد بود.

دبیرکل خانه کارگر گفت: علاوه بر این امسال همه شاهد بودند چند نوبت قیمت کالا ها افزایش یافت؛ در حالی که ریالی از قیمتی که روی کالاها گذاشته شد به کارگران که بخشی از این قیمت تمام شده هستند یا به اسم آنان محاسبه می شود، پرداخت نشده است.

وی در ادامه افزود: حال چگونه امکان دارد کسانی که به رغم داشتن راه های متعدد قانونی حقوق واقعی نیروی کار را رعایت نکردند، هم اکنون که می‌خواهد موضوع دستمزد کلی کارگران برای سال آینده معلوم شود به چنین گفته‌هایی متوسل می‌شوند.

محجوب تصریح کرد: بیش از چند دهه این گونه مطالب در کشور شنیده می شود ولی به هیچ وجه موضوعیت ندارد.

وی گفت: بطورکلی آنچه که کارفرمایان می گویند بطور مسلم از نظر خود این جامعه مستدل ولی از نظر کارگران و گروه های کارگری فاقد استدلال کافی است

محجوب افزود: تاثیر این مهم در تقاضا و عرضه کل حتی در تغییرات صد درصدی پنج درصد است؛ حال چگونه می شود برخی‌ها در مبحث مورد نظر بتوانند به این صراحت صحبت کنند.

https://roydadnaft.ir/936کپی شد!