به این آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی باختر نگاه کنید.

دو شرکت کاوش صنعت سپید (متعلق به برادران نجفی) و شرکت صنعتی نویدزر شیمی (متعلق به مطهری اصل و صاحب پتروشیمی امیرکبیر) هر دو اعضای هیات مدیره پتروشیمی باخترند.

مطهری صاحب شهرک باستلی هیلز و برادران نجفی صاحب شهرک کلاک

مطهری ابتدا باستی را خریده و بعد به باجناقش گفته بیا و کلاک را بخر. در پتروشیمی هم مطهری ابتدا امیرکبیر و نویدزر شیمی را خریده و بعد حسن نجفی و برادران را به خرید باختر ترغیب کرده..

ما اینجا با یک شبکه فامیلی و نه چندان پیچیده طرفیم که علائقشان ظاهرا زمین های لواسان و پتروشیمی های کشور است.

https://roydadnaft.ir/930کپی شد!