آرزوهای بر باد رفته…./ کارکنان قرارداد مستقیم: سرمان کلاه رفت

در اواخر سال۹۶ بود که جناب آقای زنگنه وزیر محترم نفت در یک برنامه تلویزیونی اعلام نمودند که از مشکلات معیشتی کارکنان قراردادی مطلع هستند و به زودی در اردیبهشت ماه ۹۷ معیشت این دسته از کارکنان تغییر محسوسی خواهد داشت.
سپس وزیر نفت در تکمیل صحبت های خود در مصاحبه ای دیگر در گچساران با بیان اینکه تصویب این طرح تأثیر بسزایی در افزایش انگیزه این کارکنان در مناطق عملیاتی و غیرعملیاتی خواهد داشت، افزود: برای جلوگیری از تبعیض در میان کارکنان رسمی و غیر رسمی، گام های خوبی در این وزارتخانه برداشته شده است.

با این سخنان موجی از انگیزه و امید در دل کارکنان پدیدار گشت به طوریکه همگان شاهد بودند که این دسته از کارکنان زحمتکش صنعت نفت لحظه شماری می کردند برای فرارسیدن اردیبشت ماه.

با گذشت زمان و فرا رسیدن اردیبهشت ماه خبری از افزایشات وعده داده وزیر نشد و پیگیری کارکنان حاکی از آن بود که شاید طرح در خرداد ماه اجرایی شود.

خرداد هم رسید ولیکن خبری در خصوص ابلاغ طرح منتشر نشد و میرفت که کارکنان را به کلی نا امید کند که در تیر ماه، نیمه اول دستورالعمل ابلاغ شد و نیمه دوم آن نیز وعده داده شد که در نیمه دوم سال اجرایی شود.

در بخش اول اجرای ابلاغیه پس از کسر مالیات، مبالغی در حدود ۲۵۰ – ۳۵۰ هزار تومان به حقوق کارکنان قراردادی اضافه شد و در حالی که اکثر کارکنان قراردادی از مقدار اضافه شده ناراضی بودند، مسئولان وزارت نفت وعده دادند که با اجرای بخش دوم ابلاغیه حقوق کارکنان قراردادی در مناطق عملیاتی هم اندازه کارکنان رسمی عملیاتی خواهد شد.

پس از گذشت زمان از وعده انجام بخش دوم ابلاغیه بالاخره این بخش هم اجرایی شد و انتظار کارکنان قراردادی به پایان رسید ولی اکثریت قاطع قراردادی ها حتی در مناطق عملیاتی همچون عسلویه و مناطق نفت خیز شامل این بخش نشدند و عملا آن دسته از کارکنان هم که مشمول این ابلاغیه شدند مبلغی به اندازه ۲۵۰- ۳۰۰ هزار تومان به حقوق شان اضافه گشت و پرونده ابلاغیه و افزایشات قراردادی ها بسته شد.

حال اگر وزیر چنین وعده ای نداده بود و همچون گذشته در آخر سال به کارکنان قراردادی کمک معیشتی پرداخت شده بود مبلغ این کمک معیشتی امسال در مناطق عملیاتی چیزی حدود ۶ میلیون تومان میشد که اگر افزایشات مرحله اول که شامل همه کارکنان شد( به طور میانگین ۳۰۰هزار تومان) را در ۱۲ ماه سال ضرب کنیم مبلغی در حدود ۳ میلیون و‌ششصد هزار تومان می شود که با مقایسه مبلغ کمک معیشتی و افزایشات وزیر مشخص می شود ما کارکنان قرارداد مستقیم سرمان کلاه رفته است.

و با توجه به اینکه مبلغ کمک معیشتی را یکجا به حساب کارکنان قراردادی واریز می کردند بسیار برایشان بهتر و سودمندتر بود.

حال همکار رسمی و پیمانکاری خودت قضاوت کن که وزارت نفت چطور با امید و انگیزه و معیشت کارکنان قرارداد مستقیم بازی کرد.

https://roydadnaft.ir/927کپی شد!