انتخاب درست سیدپیروز موسوی در اعتماد به جوانان ؛ در حاشیه انتصاب مدیر جوان منابع انسانی سازمان منطقه ویژه پارس‬

‫یکی از مشکلات فعلی مجموعه های مدیریتی عدم اعتماد در سپردن پست های مدیریتی به جوانان است، این رویه امروزه کشور را با مشکلی به نام پیر سنی و کهولت در مدیریت های کشور مواجه کرده که مشکلات زیادی را پدید آورده است.‬

‫در سال های ابتدایی پیروزی انقلاب اسلامی،کشور با مشکلی به نام جوانی مدیریت مواجه بود، زیرا آن زمان اغلب مدیران وابسته به رژیم سابق یا فراری بودند و یا اینکه در زندان به سر می بردند.‬

‫این خلاء مدیریتی باعث شد بسیاری از پست های مدیریتی به جوانان که نقش بسیار پررنگی در پیروزی انقلاب داشتند سپرده شود و این رویه تا سال های بعد ادامه داشت.‬

‫برخلاف آن سال ها امروزه در زمینه سپردن پست های مدیریتی حتی به جوانان تحصیل کرده و با دانشی که به مرز ۴۰ سالگی رسیده اند نیز اعتماد نمی شود.‬

‫حال اما سید پیروز موسوی مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس این مسئولیت را بر دوش خویش احساس کرده است که برای فراهم کردن زمینه بکارگیری جوانان در سطوح مختلف مدیریتی تلاش کند تا در این زمینه ساز و کاری طراحی کند که عرصه برای ورود جوانان به سطوح مختلف مدیریتی منطقه ویژه پارس مهیا شود.‬

‫ایشان این روند را از حساسترین قسمت سازمان منطقه ویژه پارس یعنی مدیریت منابع انسانی آغاز نموده تا در آینده نزدیک آنرا به سایر مدیریت ها تسری دهد.‬

‫قطعا جوانان به دلیل مشغله کمتر و افکار به روزتر و‌ انگیزه بیشتر می توانند با آسودگی خاطر بیشتری به آسیب شناسی مشکلات در حوزه های مختلف مدیریتی پارس جنوبی بپردازند و برای بهبود شرایط راهکارهای لازم را ارائه نمایند.


https://roydadnaft.ir/924کپی شد!