ادامه بررسی لایحه بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت در جلسه بعد مجلس شورای اسلامی

مجلس شورای اسلامی بررسی لایحه بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت را آغاز کردند ولی به دلیل اتمام وقت جلسه علنی امروز ادامه بررسی آن را به جلسه بعد موکول کردند.

حسین پاپی مخبر کمیسیون اجتماعی در موافقت با این طرح: در صورتی که این لایحه به تصویب برسد، دولت اجازه دارد ظرف مدت ۳ سال از تصویب این قانون، کارکنان واجد شرایط وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی را که حداقل ۲۵ سال سابقه خدمت قابل قبول دارند با ۵ سال سنوات ارفاقی بدون شرط سنی و با تشخیص دستگاه مربوطه بازنشسته کند.

بار مالی ناشی از اجرای این قانون در قوانین بودجه سنواتی کل کشور پیش بینی شده و تامین خواهد شد، این لایحه در جهت ایجاد یک سازوکار قانونی برای بازنشسته کردن کارمندان فاقد مهارت تخصصی و فنی است./نفت آنلاین

https://roydadnaft.ir/906کپی شد!