سفر یکروزه مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس به منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی

جعفر ربیعی مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس در سفر یکروزه به منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی از شرکت های پتروشیمی بوعلی سینا،تندگویان،خوزستان،اروند بازدید کرد.

مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس در حاشیه این بازدید گفت:
با توجه به تغییرات اخیر در سطح هئیت مدیره و مدیران عامل این چهار شرکت ، تقدیر از هئیت مدیره و مدیران عامل سابق و آرزوی موفقیت برای هئیت مدیره و مدیران عامل جدید انجام پذیرفت ، ما در مجموعه هلدینگ خلیج فارس بدنبال بهینه کردن تولید ، فروش و سودآوری هستیم.

هر کدام از شرکت های تابعه هلدینگ خلیج فارس بعنوان حلقه از زنجیری می‌دانیم که کل آن زنجیره را هلدینگ خلیج فارس نام برد ، بنابراین از مدیریت های مختلفی که در ستاد اعم از مدیریت مالی ، تولید ، ایمنی ، بازرسی و حراست بشکلی برنامه ریزی شده است که مشکلات شرکت های تابعه هلدینگ خلیج فارس را پیگیری و حل نماینم.

مدیران عامل و مدیران میانی شرکت های تابعه هلدینگ خلیج فارس باید سعی و تلاش خود را در تولید و فروش بهینه و سودآوری خوب برای آن شرکت و مجموعه هلدینگ خلیج فارس را به دست بیاورند.

مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس در بازدید از پتروشیمی بوعلی سینا تصریح کرد: پروژه های درون شرکتی و علی الخصوص دو پروژه شیرین سازی برش سبک نفتا و پروژه پارازایلین(واحد PX) که در حادثه آتش سوزی آسیب دیده بود این دو پروژه که در این مجتمع تعریف شده اند، که از طریق مدیریت طرح های هلدینگ خلیج فارس در حال پیگیری هستند. متاسفانه در تامین مالی و در تصمیم‌گیری بعضی از مسائل فنی وجود داشت ، که این دو مورد خوشبختانه با پیگیری های جدی همکارانم در ستاد حل شده است و از نظر اینجانب این دو پروژه فعال هستند. یکی دیگر از پزوژه ها که در زنجیره کلر در هلدینگ تصمیم گیری شد واحد کلرآلکالی پتروشیمی بندرامام احداث خواهد شد.

ربیعی مدیر عامل هلدینگ خلیج فارس در پایان گفت:طرح طبقه بندی مشاغل در کلیه شرکت های تابعه هلدینگ خلیج فارس اعم از تولیدی ، خدماتی و عملیاتی که مشمول قانون کار هستند باید این طرح را اجرایی کنند و در خصوص استخدامی پتروشیمی بوعلی سینا در نظر داریم مجموعه استخدامی برای شرکت های تابعه هلدینگ خلیج فارس که در سال آینده برگزار خواهد شد ، آزمون استخدامی پتروشیمی بوعلی سینا جزء این آزمون خواهد بود.

https://roydadnaft.ir/876کپی شد!