حقوق ۴۶ میلیونی یکی از مدیران دیگر پتروشیمی فن آوران

بعد از افشای حقوق نجومی (م.ج- ب) یکی از مدیران پتروشیمی فن آوران که در هفته های گذشته توسط نود اقتصادی، افشا شد، اینک فیش حقوقی (ی – ب) یکی از مدیران ارشد این پتروشیمی نشان می دهد که او در اسفند ۹۵ ماهانه ۴۶ میلیون حقوق دریافت می کرده است.

همچنین با احتساب اضافات حقوق دو سال اخیر او، به نظر می رسد آقای ( ی – ب) اکنون باید حدود ۶۴ میلیون حقوق دریافت کند.

https://roydadnaft.ir/835کپی شد!