معرفی یکی از گزینه های تصدی سرپرستی مدیریت کار و خدمات اشتغال منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس

تجربه ثابت کرده است که معمولا مدیرانی که قبلا خود کارمند آن سازمان یا اداره بوده اند به علت آشنایی با مشکلات و چالش های محل کار خود بهتر و جدی تر در پی رفع آن مشکلات و چالش ها اقدام نموده اند.

بنابر این اکثر صاحبنظران و‌مولفان علم مدیریت به این نکته اذعان دارند که مدیرانی که خود قبلا از کارکنان اداره تحت مدیریت شان بوده اند به علت درگیر بودن با مشکلاتی که در بطن اداره جاریست و به دلیل همدلی بیشتر کارکنان با آنها در کار خود موفقتر عمل نموده اند.

یکی از گزینه های پیشنهادی برای تصدی اداره کار منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس که مورد وثوق اکثر کارکنان آن مجموعه است آقای سید محمدعلی موسوی می باشد.

ایشان که در شروع فعالیتش در اداره کار به عنوان بازرس کار استخدام شده بود با پشت کار فراوان و سخت کوشی و نشان دادن توانایی های خود توانست بعد از چند سال به عنوان رییس واحد بازرسی کار منصوب شود.

نامبرده که از نیروهای رسمی وزارت نفت می باشد، بومی استان بوشهر بوده و به خاطر اخلاق خوب و تدین خود در بین کارکنان مدیریت کار از احترام و حمایت بسیار بالایی برخوردار است .

ایشان هم اکنون به عنوان جانشین مدیر در اداره کار مشغول به فعالیت می باشد که در این مدت کوتاه مسئولیتش، علیرغم تحریم های ظالمانه آمریکا و کم شدن فرصت های شغلی در منطقه پارس، عملکردی بسیار خوب از خود به جا گذاشته است که می توان به تلاش ها و رایزنی های ایشان در خصوص برگزاری آزمون استخدامی پتروشیمی های پلیمر پاد جم، بوشهر و سبلان و …اشاره نمود.


https://roydadnaft.ir/818کپی شد!