آغاز برگزاری کارگاه های آموزشی سلامت روان در سازمان منطقه ویژه پارس

اولین دوره کارگاه‌های آموزشی سلامت روان در محیط کار به همت واحد روابط کار سازمان منطقه ویژه پارس برگزار شد.

به منظور پیشگیری از عوامل زیان آور روانی محیط کار و افزایش رضایت مندی و بهره وری شاغلین، اولین جلسه ی کارگاه های آموزشی سلامت روان با  همت روابط کار و مددکاری اجتماعی مدیریت منابع انسانی و مرکز درمانی سازمان منطقه ویژه پارس برگزار شد.

در این کارگاه آموزشی راه کارهای مدیریت استرس، مهارتهای ارتباط موثر، بهبود ارتباطات بین فردی، کنترل خشم، تکنیک های کار گروهی و کاهش تعارض در محیط کار مورد بررسی قرار گرفت.

https://roydadnaft.ir/8107کپی شد!