مانور امداد با سناریو نجات مصدوم در کشتی در سازمان منطقه ویژه پارس برگزار شد

مانور امداد و نجات، با سناریو نجات فرد مصدوم از کشتی به همت آتش نشانان بندر خدماتی در اسکله پارس، صبح امروز سه شنبه ۱۱ آذرماه، برگزار شد.

مانور نجات مصدوم بندر خدماتی 10
مانور نجات مصدوم بندر خدماتی 9
مانور نجات مصدوم بندر خدماتی 8
مانور نجات مصدوم بندر خدماتی 7
مانور نجات مصدوم بندر خدماتی 6
مانور نجات مصدوم بندر خدماتی 5
مانور نجات مصدوم بندر خدماتی 4
مانور نجات مصدوم بندر خدماتی 3
مانور نجات مصدوم بندر خدماتی 2
مانور نجات مصدوم بندر خدماتی 1
https://roydadnaft.ir/8067کپی شد!