مشاور عالی معاون علمی و فناوری رییس جمهور در مراسم پیش نمایش دومین قسمت از مجموعه مستند رخساره زمین : راه نجات ایران جدایی از بشکه های سرطانی نفت است

کامبیز مهدیزاده مدیر طرح توسعه نوآوری ها و فناوری های حوزه زمین شناسی، معدن و صنایع معدنی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری گفت: پیرو تاکیدات مقام معظم رهبری مبتنی بر جلوگیری از خام فروشی، طرح توسعه زمین شناسی، معدن و صنایع معدنی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، یکی از ماموریت های خود را تمرکز بر این موضوع قرار داده است. به منظور عملیاتی سازی این مهم، طرح توسعه معدن به تهیه و تولید مجموعه مستندهایی تحت عنوان “رخساره زمین” با هدف شناساندن جاذبه های زمین گردشگری و ژئوتوریستی کشورمان اقدام نموده است. این طرح توسعه بنا دارد با استفاده از نوآوری ها و فناوری های حوزه گردشگری، با حمایت از ایده ها و طرح های جدید و فناورانه، در راستای توسعه گردشگری معدن، زمین شناسی و ژئوتوریسم به عنوان یکی از سرمایه های ملی و ظرفیت های درآمدزایی کشور، عمل نماید. 
مهدیزاده بیان کرد: پیش از این، قسمت اول این مجموعه یعنی “هرمز، جزیره رنگ ها” با همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، تولید و آماده پخش شده است. مراحل پیش تولید قسمت دوم از این مجموعه تحت عنوان “باداب سورت، پلکان زمین”، نیز با سفر به چشمه های پلکانی تراورتن ساز باداب سورت در ۹۵ کیلومتری جنوب شهر ساری، انجام شده و بزودی برای نمایش عمومی آماده خواهد بود.

مشاور عالی معاون علمی و فناوری رییس جمهور با تاکید بر توسعه گردشگری معدن به مثابه جایگزینی برای نفت گفت: برای رهایی از اقتصاد نفتی باید بر روی میراث زمین شناختی ایران زمین تکیه کنیم. میراث زمین شناختی ایران باید به دنیا معرفی گردد که  این موضوع با کار صحرایی عملیاتی میشود نه با نشستن پشت میز گردو در ادارات و کنترل از راه دور. راه نجات ایران جدایی از بشکه های سرطانی نفت است و هر چقدر این مدت طولانی باشد شدت بیماری و درمان آن سخت تر میشود. وی افزود: با حرف، شعار و وعده راه به جایی نمی بریم، فناوری و نوآوری تعیین کننده آینده فرزندان این کشور است.

مهدیزاده افزود: امروز معاونت علمی و فناوری پیش قراول حمایت از ایده های نو در کشور است و این مهم با نگاه مدیریت علمی حاصل شده است نه مدیریت فله ای. متاسفانه برخی از مدیران چون سواد و دانش لازم را ندارند از فناوری و نوآوری هراس دارند و میدانند با رشد علم دیگر جایی در سیستم مدیریت نخواهند داشت. وی با اشاره به جایگاه تعیین کننده فناوری در رشد و توسعه کشور تاکید کرد: کشور نیاز به متخصص دارد نه هوچی گر. در زمین شناسی و معدن باید همگام با دنیا حرکت کرد نمیتوان از تجهیزات قدیمی ۴۰‌سال پیش انتظار معجزه داشته باشیم. امروز در دنیا با فضاپیما روی شهاب سنگ ها فرود آمده اند و از آن نمونه برداری کرده اند اما ما هنوز در اداراتمان درگیر بروکراسی اداری هستیم.

مدیر طرح توسعه زمین شناسی، معدن وصنایع معدنی در پایان گفت: این طرح بنا دارد با معرفی و شناساندن جاذبه های زمین شناسی، ژئوتوریسم و گردشگری معدن در مناطقی از کشور که سرشار از پدیده های زمین شناسی است، به منظور ایجاد و توسعه اشتغال پایداراز طریق توسعه گردشگری، اقدام نماید. در این راستا، به منظور ایجاد زمینه ها و در پی آن توسعه گردشگری معدن و پدیده های زمین شناسی، آماده ایم در شرایط سخت کرونایی با حفظ پروتکل در کنار صاحب نظران باشیم و از آنها حمایت کنیم.

https://roydadnaft.ir/8035کپی شد!