بازنگری خط مشی سیستم مدیریت یکپارچه در مجتمع گاز پارس جنوبی

هادی هاشم زاده فرهنگ، مدیرعامل مجتمع گاز پارس جنوبی خط مشی سیستم بازنگری شده سیستم مدیریت یکپارچه در مجتمع گاز پارس جنوبی را ابلاغ نمود.

متن کامل خط مشی بازنگری شده به شرح ذیل می باشد:

1
https://roydadnaft.ir/7976کپی شد!