۹۵ درصد بهای تمام شده محصولات شرکت‌های ملی نفت، گاز و پالایش و پخش ارقام حسابداری هستند

برخی از ارقام مندرج در بهای تمام شده محصولات شرکت های دولتی، ارقام حسابداری (غیرواقعی) هستند. ارقام حسابداری یعنی مبالغی که در عمل جزو درآمدهای حاصل شده این شرکت نیستند و همچنین توسط این شرکت خرج نمی شوند یعنی دارای ماهیت هزینه و درآمد واقعی نیستند.

بررسی صورت های مالی شرکت های ملی نفت ایران، ملی گاز ایران و ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران در سال ۹۷ نشان می دهد که ارقام حسابداری نقش مهمی در بهای تمام شده محصولات سه شرکت اصلی زیرمجموعه وزارت نفت دارند که جزئیات آن به شرح زیر است:

الف- بخاطر درج سهم ۸۵٫۵ درصدی دولت (دولت و صندوق توسعه ملی) از درآمد فروش داخلی و صادرات نفت و میعانات گازی جزو درآمدهای شرکت ملی نفت ایران، این ارقام حسابداری (غیرواقعی) جزو هزینه های این شرکت هم درج می شوند و بخش اعظم (۹۴ درصد) بهای تمام شده محصولات شرکت ملی نفت ایران در سال ۹۷ ناشی از همین موضوع بوده است.

ب- بخاطر درج سهم دولت و صندوق توسعه ملی از درآمد «خالص» صادرات گاز جزو درآمدهای شرکت ملی گاز ایران، این ارقام حسابداری (غیرواقعی) جزو هزینه های این شرکت هم درج می شوند و بخش قابل توجهی (۶۱٫۲ درصد) از بهای تمام شده محصولات شرکت ملی گاز ایران در سال ۹۷ ناشی از همین موضوع بوده است.

ج- بخاطر نقش واسطه گری شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران یعنی خرید نفت خام و میعانات گازی از شرکت ملی نفت ایران و فروش آنها به شرکت های پالایش نفت، بخش اعظم درآمدها و هزینه های شرکت ملی پالایش و پخش به صورت حسابداری (غیرواقعی) است. بخاطر درج همین ارقام حسابداری در بخش هزینه ها، بخش اعظم (۹۸٫۷ درصد) بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی شرکت ملی پالایش و پخش در سال ۹۷ ناشی از همین موضوع بوده است.

براساس جدول زیر، حدود ۷۲۰٫۵ هزار میلیارد تومان بهای تمام شده محصولات سه شرکت اصلی زیرمجموعه وزارت نفت بزرگنمایی شده اند.

با توجه به آمارهای فوق، بهای تمام شده واقعی محصولات سه شرکت اصلی زیرمجموعه وزارت نفتدر سال ۹۷ عبارتند از:

الف- شرکت ملی نفت ایران: ۲۷ هزار و ۷۱۸ میلیارد تومان

ب- شرکت ملی گاز ایران: ۷ هزار و ۳۶۷ میلیارد تومان

ج- شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران: ۳ هزار و ۳۴۳ میلیارد تومان

انتهای پیام/

منبع: فارس

https://roydadnaft.ir/7959کپی شد!