جانشین رییس اداره عملیات صادرات و بارگیری نفت پایانه نفتی خارگ منصوب شد

طی حکمی از سوی مدیرعملیات شرکت پایانه های نفتی ایران و رئیس پایانه نفتی خارگ ، رضا ابوقداره  به عنوان جانشین رییس اداره عملیات صادرات و بارگیری نفت خارگ منصوب شد.
در این حکم خطاب به ابوقداره آورده شده است: نظر به تعهد، تخصص و تجارب ارزشمند جناب عالی در حوزه عملیات شرکت پایانه های نفتی ایران به عنوان جانشین رییس اداره عملیات صادرات و بارگیری نفت خارگ منصوب می گردید.

امید است با اتکا به خداوند منان و بهره گیری از تمامی امکانات و ظرفیت های موجود در انجام وظایف و مسئولیت های محوله موفق و همه تلاش خود را در جهت تحقق هرچه بیشتر اهداف و آرمان های شرکت بکار بندید. 

توفیق هرچه بیشتر جناب عالی را از خداوند منان خواستاریم .

https://roydadnaft.ir/7890کپی شد!