تهاتر فرآوره‌های نفتی با کالا در چه وضعیتی است؟

سیدحمید حسینی درباره تهاتر فرآورده با کالا اظهار داشت: در توافق اخیری که حاصل شده ارز نفت، پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی برای خرید کالاهای اساسی در اختیار بانک مرکزی قرار می‌گیرد.

وی افزود: برای ارز بقیه محصولات غیر از محصولات نفتی امکان تهاتر و واردات کالا فراهم می‌شود و تحت مسئولیت وزارت صمت است.

سخنگوی اتحادیه فرآورده های نفت، گاز و پتروشمی در ادامه با اشاره به تحریم اخیر پتروشیمی‌ها از سوی امریکا گفت: آمار صادرات نشان می‌دهد به لحاظ وزنی صادرات ایران ۱٫۵ میلیون تن افزایش ولی به لحاظ ارزشی با توجه به کاهش قیمت نفت و موضوع کرونا قیمت‌ها کاهشی بوده است.

https://roydadnaft.ir/7853کپی شد!