کانون پیشگامان انرژی و توسعه استان بوشهر : عسلویه، پایتخت اقتصادی و انرژی ایران و از توابع استان بوشهر است!!

عسلویه شهری بندری در فاصله ۳۰۰ کیلومتری شرق بوشهر و یکی از مهمترین شهرستان های این استان به لحاظ جغرافیایی در جنوب ایران واقع شده است.

میدان عظیم گازی پارس جنوبی میدانی مشترک با کشور قطر بوده که وزارت نفت در سال ۱۳۷۷ با ایجاد منطقه ویژه اقتصادی انژری پارس کلنگ توسعه و استفاده از این نعمت خدادادی را زده و هم اکنون با ایجاد حدود ۲۴ فاز پالایشگاهی، نزدیک به ۳۰ شرکت پتروشیمی، شرکت های صنایع پایین دست و … موجب اشتغال پایدار جوانان این مرز و بوم شده و نه تنها برای ایران بلکه برای جهان شناخته شده می باشد.

اما چند روز اخیر متاسفانه در برنامه زنده تلویزیونی شبکه آموزش( درس مطالعات و مهارت های اجتماعی پایه ششم ابتدایی) اشتباهی عجیب رخ داد و عسلویه را یکی از مناطق گازی استان خوزستان معرفی نمود.

در پایان سعی می شود مثبت اندیش بود هرچند بوی خوبی از این اخبار و رفتارها همانند جریانان سالهای اخیر اتصال استان همسایه به دریا به مشام نمی رسد، و اگر اشتباه یک مجموعه است که فاجعه است و اگر هم شیطنت که جای بحث بسیار دارد، اندر این حکایات!

کانون پیشگامان انرژی و توسعه استان بوشهر

https://roydadnaft.ir/7847کپی شد!